Nhà máy thuỷ điện Eakrongrou
Xã Ninh Tây, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà

Ngày cập nhật : 05/07/2012 10:46:39

Tin liên quan