Nhà máy thuỷ điện Eakrongrou
Xã Ninh Tây, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà
Tin liên quan